Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Γαλάζιοι εσπερινοί

Οταν απολύομαι εκ του εσπερινού
του ελάσσονος καθημερινού
που δεν τραβά πέραν του 20 λεπτου καιρού
πλην ηρεμίας και γαλήνης
που ενδύομαι προσώρας
ένα ανάδευμα της ψυχικής χλωρίδος
με λικνίζει όπως το αθέριστο χωράφι ο άνεμος.
Μια σύντομη θολάδα οφθαλμών με συνοδεύει
από τη μετάβαση της μυσταγωγικής σκοτίας
στη βουβή αχλή της εγκόσμιας τύρβης
Οπότε επιστρέφων στους ίδιους τρόπους
συνδιαλεγόμενος με καραβανάδες πολιτικούς
και θαλαμοφύλακες απελπισίας
γέρνω με τα ίδια γόνατα της επανάληψης
στα όμορα στασίδια της συνήθειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: