Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Το νέον τρίπτυχον των νεοελλήνων


ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΚΑΡΑ-ΝΙΚΑ

Επακούμβηση
Επιμήκυνση
Επιγραβάτωση

Δεν υπάρχουν σχόλια: