Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Τριδιασταύρωση

 Στη τριδιασταύρωση που σκοτώσαν το Γρηγόρη Λαμπράκη Ερμού
Βενιζέλου, Σπανδωνή, το Μπακογιάννη εμνήσθην με τους άλλους
λ.χ. της Μαρφίν τους 3 και· αλλά δύο χέρια του (σοσιαλ)συρμού
με πήγαν απευθείας στης ιστορίας τα εξαμβλώματα και κάλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: