Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Δημιουργικά αργαστήρια γραφής κ.λπ.


Με την έναρξη του Φθινοπώρου μαζί με τους αμανίτες ανεφύησαν στην επικράτεια αι Σχολαί Δημιουργικής Γραφής (ΣΔΓ). Ταχύρυθμος δηλαδή εκμάθηση (με το αζημίωτον) συγγραφν μηχανηματω μετετραπησνα σε μια νυχτα σε ΣΔΓιουργιής μυθιστορημάτων, διηγημάτων, ποιημάτων δοκιμίων και άλλες ουχί παραδεδειγμένης χρησιμότητας, πνευματικές ενασχολήσεις. Πρώην σχολαί διδασκαλίας Υπολογιστών και συναφών μηχανημάτων μετετράπησαν σε μια νύχτα σε ΣΔΓ όπως τα ειρηνικά εργοστάσια μετατρέπονται άμα τη κηρύξει του πολέμου σε πολεμικές βιομηχανίες. «Θύματα Ειρήνης» σπεύδουν στα «Αργαστήρια» της χώρας και ήδη «Εξήνθισεν η έρημος» της γραφής. Επιτήδειοι κι επιτηδευματίες απειλούν να πλημμυρίσουν την Ερημη χώρα με γραφιάδες πάσης κοπής και φύσεως. Συστήνονται περιπλέον κι Αργαστήρια Δημιουργικης Ανάγνωσης  (ΑΔΑ) στα οποία αρχίζουν από την αλφαβήτα ότι «Ήμην πτωχόν βοσκόπουλον εις τα όρη. Δεκαοκτώ ετών, και δεν ήξευρα ακόμη άλφα”. Του ευρυμαθοτοχοι ﷽﷽﷽﷽ θα του ζητηθεί κατωχήη φρως ωστε να δκαουντναι δημοσιευειν μη καιδ εν εγωρυζα οιτε την Αλφαύς κι ευρύστερνου Υπουργού παιδείας εν γένει, θα του ζητηθεί κατοχύρωσιν του επαγγέλματος ούτως ώστε να δικαιούνται να δημοσιεύουν  παντού μόνον οι κάτοχοι του πτυχίου ητον) ﷽﷽﷽﷽ο αζημαδν για μια πρωτη φρως ωστε να δκαουντναι δημοσιευειν μη καιδ εν εγωρυζα οιτε την Αλφατων σχολών αυτών. Ας το δοκιμάσουν για μια πρώτη φορά έστω...

Δεν υπάρχουν σχόλια: