Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Η μία ακολουθεί την άλλη

Κάγκελα φυλακής ή από Τράπεζα μεγάλη
το ίδιο κάνει ή μια σχεδόν ακολουθεί την άλλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: