Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Πάνω σε δύο ξένους στίχους…

Πήγαινε κατά τις εξόδους εκ του Κέντρου Διερχομένων
που υπηρετούσε, του Γ. Ιωάννου στρατός απελπισμένων
«...και εις τακτικάς αγχώδεις, παρανόμους συναντήσεις
εις rose ξενοδοχείον λαϊκόν παρά Σταθμού Λαρίσης…»

Οι δύο τελευταίοι στίχοι είναι του Βασίλη Τζούβαλη αλιευμένοι εκ του 16ου τχ. της "Ποιητικής"

Δεν υπάρχουν σχόλια: