Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Στις αλέες της Νομικής


Περπατώ στις αλέες της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης
Οι άλλοτε φίλοι μου εκεί δικηγόροι, δικαστές εν συντάξει
Μια κάθυγρη μνήμη στην οποία καθ’ ολοκληρία ανήκεις
καθώς κάποιοι και υπό γης ευρίσκονται σε μακαρία τάξη

Δεν υπάρχουν σχόλια: