Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Παραμονές


Παραμονή αγίου Θωμά (6 Οκτ.) και νιάημερου συνάμα
με τη νοσταλγία ανά χείρας πήρε τα αρχαία μονοπάτιτια﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ ανφυησαν στα μηαμερου συνα
ο χρτια﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ ανφυησαν στα μηαμερου συνόνος δεν σταμάτηξεν λοιπόν τον καταπίνει ανάματια﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ ανφυησαν στα μηαμερου συν

σμιγό μ’ ανάμνησες που από και ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽αι  6 Οκτ) και του νια συνρό εθόλωσαν στα μάτια

Δεν υπάρχουν σχόλια: