Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Έναν άνευ σκηνοπηγίας αλλά με...

'Η γη αγλώσσως βοά στενάζουσα" Τι με κακοίς μιαίνεται πολλοίς πάντες άνθρωποι;" το μέγα ευχολόγιον και από "Τα 6,6 της σκηνοπηγίας". Πριν λίγο ο σεισμός έφτασε τα 5R. Δεν μαζεύω τίποτε από τα πεσμένα μέχρι να κοπάσει η οργή και να μετρήσουμε υλικές απώλειες. Ως τότε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: