Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Προς κ. Αντιδήμαρχον τεχνικών και κ. Προϊστάμενον ξεβουλωτικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης


Οι μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου  ή μάλλον στην Ευρώπη ας μείνουμε, διασχίζονται από επώνυμα ποτάμια γύρω από τα οποία ιδρύθηκαν αναπτύχτηκαν κι ευημερούν σήμερα έστω και «Τζιχαντζιζόμενες». Τηρουμένων των  αναλογιών (μέγιστων έστω) στην κοινότητα Λευκοπηγής
(τώρα τη λένε δημοτικό διαμέρισμα) που βρίσκεται στο μέσον της οδικής διαδρομής από την πολιτική και διοικητική πρωτεύουσα του άλλοτε νομού Κοζάνης (Περιφερειακή ενότητα τον ονομάζουν)  και της ιστορικής  του έδρας. την Αιανή (η αρχαία Κάλλιανη δηλαδή), με τον ευρωστότερο πλάτανο των Βαλκανίων στο κέντρον της, διασχίζεται ν το οιονει πτακμαι τελευια διατελι σε πληρ αποσυνθεσησ της διαδρομκι αυτή από ένα οιονεί ποταμάκι –λάκκο- καθαρού ρέοντος αενάως ύδατος. Μόνον κάποιες χρονιές ν το οιονει πτακμαι τελευια διατελι σε πληρ αποσυνθεσησ της διαδρομλόγω μεγάλης ανομβρίας και ιδίως αχιονίας εξηράνθη. Αυτό λοιπόν το ποταμάκι  τελευταία διατελεί εν αποσυνθέσει και αποτελεί όνειδος για το χωριό και τους κατοίκους αφού η κεντρική γέφυρα του λάκκου λόγω πτώσεως κλάδων από τον πλάτανο βούλωσε και η ροή του νερού εξετράπει δρο του ﷽﷽ωρπουςκατοιν το οιονειτιστκη τους αποικεντ,δαλλα και τενχικκαι ρίχνεται στον οικείο υπόνομο. Ο λάκκος έγινε έλος. Το ιστορικόν κέντρον του χωριού Πλάτανος – Πλατεία - Εκκλησία όζει. Θα μποροδρο του ﷽﷽ωρπουςκατοιν το οιονειτιστκη τους αποικεντ,δαλλα και τενχικύσε να καθαριστεί από τους κατοίκους του χωριού, δηλ. από τον ίδιο τον ρέκτη πρόεδρο που με προθυμίαοντοςε ﷽﷽﷽το νελιη ο πρσαρτησαν ασυτν δηατς ανθρωπινη αλλα και τενχικ φορές επιλαμβάνεται οντοςε ﷽﷽﷽το νελιη ο πρσαρτησαν ασυτν δηατς ανθρωπινη αλλα και τενχικπαρόμοιων ζητημάτων, αλλά δεν είναι δυνατόν όταν αυτά απαιτούν μηχανική υποστήριξη. Αφού ο νοντοςε ﷽﷽﷽το νελιη ο πρσαρτησαν ασυτν δηατς ανθρωπινη αλλα και τενχικόμος αοντοςε ﷽﷽﷽το νελιη ο πρσαρτησαν ασυτν δηατς ανθρωπινη αλλα και τενχικφαίρεσε από τις κοινότητες  πάσης δυνατότητας ανθρώπινης και τεχνικής, όταν τις προσάρτησαν στην επικράτεια των κεντρικών δήμων,  ας σπεύδει ο δήμος να τις βοηθά όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα εργαλεία του να ανοίξει την βουλωμένη γέφυρα Λευκοπηγής. Επαναλαμβάνω αν ο πρόεδρος είχε την τεχνική δυνατότητα θα την άνοιγε. Ομως δεν την έχει. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κοζανιτών και περιχώρων δηλ. ο ηαμρχος κι ο κλυριοςΤωρα αφοτ η ν'υτν δηατς ανθρωπινη αλλα και τενχικ κ. Δεσποηαμρχος κι ο κλυριοςΤωρα αφοτ η ν'υτν δηατς ανθρωπινη αλλα και τενχικτίδης επί των τεχνικών έργων αντιδηαμρχος κι ο κλυριοςΤωρα αφοτ η ν'υτν δηατς ανθρωπινη αλλα και τενχικήμαρχος κι ο κ. Πεχλιβανίδης επί των ξεβουλωτικών προϊστάμενος ας το βάλουν στη σκέψη του ο πρώτος και στην άμεση ενέργεια ο δεύτερος. Διότι εκτός από την νέα πλατεία της πόλεως Κοζάνης υπάρχουν κι αυτές στα χωριά.Δεν υπάρχουν σχόλια: