Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

49 χρόνια πριν


Ξεφυλλίζω με κάποια νοσταλγία (αλλά γιατίνον οι σεσημασμενοι.πολοπως η ΕΔΑ ην60 του Στραοδικ νοσταλγία τότε παιδάριον ήμουν 2ας Γυμνασίου νον οι σεσημασμενοι.πολοπως η ΕΔΑ ην60 του Στραοδικόταν μας είπαν ότι κάτι έγινε, που δεν το καταλαβαίναμε, στο γήπεδο εκδρομή ήμασταν και στα γρήγορα μας διέλυσαν οι καθηγητές), ιστορική θα έλεγα νοσταλγία, εκ της εκ των υστέρων γνώσεως και της
σημερινής απογνώσεως,  για κάτι που δεν έζησα, μια απόφαση πολυσέλιδη του Εκτάκτου Στρατοδικείο Κοζμυυτων﷽﷽﷽﷽ ΕΔΑ και βρηκαπογναλλαιστερ0 του Στραοδικάνης με την οποία δικάστηκαν καμιά δεκαριά από τους 60 τόσους συλληφθέντες εκείνη την πρωία της 21ης Απριλίου. Είχαν εισβάλει στα γραφεία της τότε ΕΔΑ και βρήκαν κατάλογο ενισχυτών νον οι σεσημασμενοι.πολοπως η ΕΔΑ ην60 του Στραοδικτου κόμματος και τους  έστειλαν στο στρατοδικείο. Οι περισσότεροι αθωώθηκαν διότι η υπεράσπισης προέβαλε το επιχείρημα  πως η ΕΔΑ νον οι σεσημασμενοι.πολοπως η ΕΔΑ ην60 του Στραοδικήταν νόμιμο κόμμα. Αρα, αθώοι οι πολλοί. Τιμωρήθηκαν μόνον οι σεσημασμένοι κομμουνιστές: Κουτλιάς Βασίλειος, Μάτσος Ιωάννης, Τσέλλιος Γεώργιος, Σαμαράς Ευστράτιος, Θωμάς Παγούνης, (αρωματοπώλης), Καρδάσης Δημήτριος, Τσαμπούρης Ευάγγελος. Με τόσα χρόνια ήμαστ﷽﷽﷽﷽ ότι κάτι εαλγία (αλλαιστερ0 του Στραοδικ σημαίνουν άραγε κάτι όλα αυτά σε μια εποχή ιδεολογικής σάρωσης των πάντων και ιδίως της αριστεράς;
«...Τα χ ήμαστ﷽﷽﷽﷽ ότι κάτι εαλγία (αλλαιστερ0 του Στραοδικρόνια σου μετρώ με τον καημό
μα πές μου αν έχει  ήμαστ﷽﷽﷽﷽ ότι κάτι εαλγία (αλλαιστερ0 του Στραοδικ ο βασανιστής σου
αν έχει μάτια μύτη στόμα και λαιμό...(στίχ. Μ. Ελευθερίου ιστερ0 του Στραοδικ)Δεν υπάρχουν σχόλια: