Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Ιωάννου Προδρόμου (Λευκοπηγής) σήμερα

Ακουγα με  ιδιαίτερον θάμβος το Απολυτίκιον του εορτάζοντος την Σύναξή του σήμερα, Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, από μικτις ﷽﷽﷽﷽﷽﷽σου"ην μαρτακουγα "ενξερω γιατ.ρός, όταν γραμμή μας πήγαιναν
σχολιαρόπαιδα τις ﷽﷽﷽﷽﷽﷽σου"ην μαρτακουγα "ενξερω γιατ. στην εκκλησία –μετά το Πάτερ ημά﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ σιιαπτιστού απομανιζονοντνα οι εκλών μας απέλυαν και δεν ξέρω γιατί;) κι ήμουν για πολλά χτις ﷽﷽﷽﷽﷽﷽σου"ην μαρτακουγα "ενξερω γιατ.ρόνια σε μια τις ﷽﷽﷽﷽﷽﷽σου"ην μαρτακουγα "ενξερω γιατ.πλάνη. Στο σημείο που λέγει «τον αίροντα την αμαρτίαντις ﷽﷽﷽﷽﷽﷽σου"ην μαρτακουγα "ενξερω γιατ. του κόσμου..." τ’ ανώριμα ωτάριά μου άκουγαν «τον έρω(ν)τα την αμαρτίαν του κόσμου....» Αργοτετις ﷽﷽﷽﷽﷽﷽σου"ην μαρτακουγα "ενξερω γιατ.ρότερον μετά τις  καταβυθίσεις στα θολά ή καθαρά νερά του Παπαδιαμαντισμού μου και διάβαζα το θρυλικό διήγημα «ΕΑη.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽νονθει αοτυς εκφμανιζονοντνα οι εκλρωτας στα χιόνια" έκανα διάφορες ευτελούς φιλολογικής αξίας σκέψεις. “Καρδιὰ τοῦ χειμῶνος. Χριστούγεννα, Ἅις−Βασίλης, Φῶτα.
Καὶ αὐτὸς (ο Γιαννιός ) ἐσηκώνετο τὸ πρωί, ἔρριπτεν εἰς τοὺς ὤμους τὴν παλιὰν πατατούκαν του, τὸ μόνον ροῦχον ὁποὺ ἐσώζετο ἀκόμη ἀπὸ τοὺς πρὸ τῆς εὐτυχίας του χρόνους, καὶ κατήρχετο εἰς τὴν παραθαλάσσιον ἀγοράν, μορμυρίζων, ἐνῷ κατέβαινεν ἀπὸ τὸ παλαιὸν μισογκρεμισμένον σπίτι, μὲ τρόπον ὥστε να τὸν ἀκούῃ ἡ γειτόνισσα:
− Σεβτὰς εἶν' αὐτός, δὲν εἶναι τσορβάς …· ἔρωντας εἶναι, δὲν εἶναι γέρωντας.»
    Μου κόλλησε το λοιπόν πως η παιδική πλάνη, η επΑη.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽νονθει αοτυς εκφμανιζονοντνα οι εκλόμενηόμενη διάγνωσή της και η σημερινή άφεση διαθέσεων στο: τι «αίροντας» και «έρωντας» τι Ιωάννης και Γιαννιός. Εν και το αυτόν. Το ηχητικΑη.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽νονθει αοτυς εκφμανιζονοντνα οι εκλό  σφάλμα του τότε Αη.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽νονθει αοτυς εκφμανιζονοντνα οι εκλΑη.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽νονθει αοτυς εκφμανιζονοντνα οι εκλμε θέλγει ακόμα και τώρα
         ΛΑη.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽νονθει αοτυς εκφμανιζονοντνα οι εκλήξις του Δωδεκαημέρου.
          Οι παραδοσιακοί καλικάντζαροι  επιστρέφουν  κάτω από τη γη· στην επιφάνεια της εκλογικοί παρόμοιοι ήδη λαμβάνουν θέση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: