Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Οι άλλοι..."Άλλοι παν στην ξενιτιά κι εγώ πάω στα ξένα"

Υπείκων στις εντολές διαφόρων αρχηγών του λαού των Νεοελλήνων για τον πόρτα την πόρτα αγώνα του ψηφοδελτίου πήρα κι εγώ τους δρόμους

"...Αντί να φωνασκώ και να συμφύρομαι

Με τους υπαίθριους ρήτορες και τους αγύρτες

—Μάντεις κακών και οραματιστές—

Όταν γκρεμίστηκε το σπίτι μου

Και σκάφτηκε βαθιά με τα υπάρχοντα

(Και δε μιλώ εδώ για χρήματα και τέτοια)

Πήρα τους δρόμους μοναχός σφυρίζοντας…" (Μ.Α.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: