Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Περί την του ηλίου δύσιν


Στο λόφο του χαμηλού Αηλιά, ναός Μεταμορφώσεως, 3 Ιανουαρίου, κι εμνήσθην ημερών αρχαίων, του 2001 δηλαδή, στη βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του Αλεξ Ππδ. που έλαβε χώρα στο ναό

Δεν υπάρχουν σχόλια: