Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Χτες δηλ. την 1η Ιανουαρίου 2015


Πρωτοχρονιάτικη (Αϊβασιλιάτικη θέλω να πω) χωρικόπιτα με τυρί και με 30 τόσα φύλλα πλασμένη. Το χτυπημένο μέρος του ταψιού «δείχνει» το μέρος που εμφωλεύει ασφαλώς το
χρυσόν δίευρον. Από την εποχή του αλήστου ενθυμήσεως Ανδρ. Ππνδρ που κέρδιζε εις πάσαν πίταν το φλουρί, εκ τύχης εννοείται, είθισται τα πλέον μικρά κι ατακτιούντα αγαπητικώς, όντα του σπιτιού («κι ο νοικοκύρης του σπιτιού κλ.π») να φιλοδωρούνται εκ του συγγενικού κλοιού της τύχης την εύνοιαν ίνα είναι τυχερά όλο το χρόνο ή απλώς να μην κλαψουρίζουσιν. 
Σημ. Το φλουρί στο Δήμο Κοζάνης κέρδισεν φυσικά ο Δήμαρχος και στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας ο Περιφερειάρχης της. Οπερ έδει δείξαι...

Δεν υπάρχουν σχόλια: