Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013

Δια το αρχείον...


Εκ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
μοι εκοινοποιήθη νομοτύπως
(ως πληρεξούσιον δικηγόρον, ναι!)

βεβαίωση της ακινήτου ουσίας
της ποιητρίας Νίκης Μαραγκού του Γεωργίου
εν Κοζάνη εκ της μητρός της κτηθείσα,
κάτοικος εν ζωή Λευκωσίας οδός Ι. Μεταξά 14.
- Προς στιγμήν εταράχθην ότι μεταξύ των ζώντων
είν’ ακόμα η άλλοτε αγαπημένη φίλη,
αφού την αναζητά το δημόσιον μήπως και τη φορολογήσει.
Αλλά, αλί, αυτή είναι πλέον ως του Ιωάννου Βηλαρά το :

“Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο,
πουλί χαμένο, πού να σταθώ;
Πού ν’ ακουμπήσω, να ξενυχτήσω,
να μη χαθώ;Βραδιάζει η μέρα, σκοτάδι πέφτει
και δίχως ταίρι πού να σταθώ;
Πού να φωλιάσω σε ξένο δάσος, να μη χαθώ;
Γυρίζω να βρω πού να καθίσω, να ξενυχτήσω μοναχό.
Κάθε κλαράκι βαστάει πουλάκι ζευγαρωτό.”

Δεν υπάρχουν σχόλια: