Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρόσπερος κι ο άλλος

- Εμείς είμαστε από άλλο υλικό φτιαγμένοι...
"Ανθρωποι από μάρμαρο", με "Σιδηρούν προσωπείο",
 κι "Ετσι δέναμε τ'ατσάλι", είπε
Χα!

"Κι εμείς φτιαγμένοι από την ύλη
που είναι φτιαγμένα τα όνειρα" (Θερινής νυχτός)" είπαν.
Χα, χα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: