Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Ο κυρ' Βαλεντίνος κι ο Ν. Κασομούλης

Ο ήρωας Νικόλαος Κασομούλης συγγραφέας του Αγώνα "Ενθυμήματα στρατιωτικά» όπως τον είδαν οι σημερινοί συμπολίτες ανήμερα του κυρ' Βαλεντίνο (που την έχει σαν κλαρίνο ) εν μέσω Κοζανικής αποκριάς από κοντά ή από μακριάς.
.............
- «....Ευρισκόμενοι οι Ελληνες (ετοιμασμένοι) εις το γελέκι, με το σπαθί και (το) μαχαίρι εις το χέρι, και με το ντουφέκι (εις τον ώμον), ιδού (φθάνει) και ο Νότης. Εδιάβαινεν ερχόμενος προς την προσδιορισμένη γέφυρα. Ερώτησεν ποίος ήτον μέσα. Τον είπαμε. Ο Στορνάρης.
-Σήκω, τον λέγει, Στορνάρη· εκινήσαμεν, εις το όνομα του Θεού!
- Να περιμένωμεν έως ότου φύγουν αι γυναίκες (πρώτα).
- (Ημείς) κινούμεν, τον λέγει ο Νότης, και όποιος έχει γυναίκα ας φροντίση πλέον (δι’ αυτήν)· δεν γινόμεθα φύλακες των γυναικών των («μουνιών") αυτήν την ώρα...»
...............
Σημείωση του επιμελητή, αναστηλωτή των «Ε.Σ», Γιάννη Βλαχογιάννη: «Τιμή στ’ όνομα του ευγενικού άντρα, που έδωσε την πρώτη θέση στ’ αδύνατα· αλλά ή στιγμή ήτανε τρομερή. Και δεν επερίμενε, δε δέχονταν αναβολή».

Δεν υπάρχουν σχόλια: