Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Ακρυλικό και μάλλινο

Τα διαφορετικά γάντια ένα ακρυλικό και ένα μάλλινο κρατούν τόμον από τα ΑΠΑΝΤΑ του Π. Νιρβάνα εκδ. Γιοβάνη τον οποίον ηύρα στην ατμοσφαιρική βιβλιοθήκη (σοφίτα) Αντωνίου Π. παρά τον Γρεβενίτη ποταμόν ένθα κατά τον ψαλμωδόν “Ωμοιώθην πελεκάνι ερημικώ, εγεννήθην ωσεί νυκτικόραξ εν οικοπέδω, ηγρύπνησα και εγενόμην ως στρουθίον μονάζων επί δώματος”. Τον χάιδεψα με λατρεία. Προ αμνημονεύτων χρόνων περί την δευτέραν τάξη Γυμνασίου μου τα έκανε δώρο ο πατέρας. Τα πωλούσε πλανόδιος πωλητήν στο χωριό στο καφενείο δίπλα από το λάκκο και ο δάσκαλός μου τότε στο Δημοτικό, Πολυχρόνης Παπαδόπουλος, ταβλοχούμενος, συγκατεύνεσαι περί αυτού αν και είχα διαφύγει ήδη της ευλογημένης δικαιοδοσίας του. Μέρες χρονιάρες παίρνω πάντα την «Εστία» η οποία αναδημοσιεύει χρονογραφήματα το Π. Ν. που με φέρνουν κάπως στο άλλοτε του βίου μου, τους ανθρώπους, τους τρόπους τους χρόνους...

Δεν υπάρχουν σχόλια: