Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Λόγια της Τύρβης

Εγνατία και μεταξύ Ρέμα Τρουμπέτα και ποταμού Γρεβενίτη, η Οδός των Φιλελλήνων της πόλεως Γρεβενών με το γλυκόν τυπογραφικόν ισόγειον και την αφράστου ωραιότητος σοφίτα (σκύβεις για να μπεις) βιβλίων. Από εδώ οι πηγές των «Χρονικών Δυτικής Μακεδονίας», της «ΤΥΡΒΗΣ» τχ. 10ον χρόνια 5 και το μόλις εκδοθέν βιβλίον «Λόγια ριζωμένα» του άρχοντος των ανωτέρω Αντωνίου Ν. Παπαβασιλείου, τα οποία μοιάζουν με εκείνα τα κρυφά αναβρυκά στα χωράφια, στην ύπαιθρο με το γλυκό νερό τα οποία έχουν σαν γεύση κάτι από τις ρίζες των δέντρων αλλά και επίγευση την υψηλή αίσθηση της γλώσσας ριζωμένη στους πλέον δόκιμους εκφραστές της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: