Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

Υπό τον βασιλικόν πλάτανον

Πλατα(ω)νικές συναντήσεις και συζητήσεις στη Λευκοπηγή ανήμερα του οσίου Νικάνορος, περιφερειάρχου αγίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αποτυπώνονται στο ενσταντανέ της κ. Σοφίας Τσεγγενέ

Δεν υπάρχουν σχόλια: