Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

Ρεμβασμός 15ης Αυγούστου

Οι μηχανές στα Υπερωκεάνια των Παρακλήσεων
αναμμένες στο φουλ
Οι άγιοι (Μαθητές κι Απόστολοι κυρίως)
επιστρατεύονται στο ετήσιο καθήκον
της περι-Συλλογής τους εκ περάτων
ίνα παραστούν στην Πανηγυρική Κοίμηση
του μηνός Αυγούστου στις 15 ακριβώς.
Φρενιασμένα τζιτζίκια στη συκιά
αποτελούν τον πρώτο χορό.
Οι καμπάνες κεντούν τον πρωινό ουρανό
με μυτερές ενθυμήσεις
Κι οι παριστάμενοι των ψαλτηρίων
δεν παίζονται
εν ιερή μέθη διατελούντες στη βαθιά επικράτεια
του καλοκαιριού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: