Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Το Σάββατο του Λαζάρου


Εκδήλωση ειδικού ενδιαφέροντος

Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών  ν. Κοζάνης
Η Εταιρεία Επιστημόνων Δ. Μακεδονίας Ν. Κασομούλης
         (Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας)
Το ΣΥΝ βιβλιοπωλείο
και το περιοδικό Παρέμβαση
         Διοργανώνουν μικρά ημερίδα
                         με θέμα
Πως εμφανίζεται η πνευματική Κοζάνη
στις Ιστορί﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽τσης
φες
ίες της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
(από τον Δημήτριο Αργυριάδη
 στο Νίκο Μπελογιάννη)
              και σας προσκαλούν σ’ αυτήν
το Σάββατο του Λαζάρου, 4 Απριλίου 2015
στο ισόγειο Οοναις)﷽﷽﷽μιο Φ.Μκαλογιας σοιυσατσης
φες
του Λαογραφικού Μουσείου
              ώρα 7,30 απόγευμα προς το βράδυ
         Το θέμα θα διεξέλθουν Οοναις)﷽﷽﷽μιο Φ.Μκαλογιας σοιυσατσης
φες
οι:
Βαγγέλης Ντάγκας γγ. του Συνδέσμου, δάσκαλος
         και συγγραφέας
Μάριος Κυπαρίσσης –Μώρος φιλολογικός διαπραγματευτής

Β. Π. Καραγιάννης εκδότης του περιοδικού Παρέμβαση κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: