Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

Ανάστα πριν λίγο

...κι ενώ πριν λίγο ο παπα-Δημήτρης ανακοίνωνε εν θριάμβω "Ανάστα ο Θεός" την Α΄ Ανάσταση δηλαδή πετώντας δαφνόφυλλα, στο ναό έγινε ανάστα ο Κύριος αφού οι πιστοί χτυπούσαν τα στασίδια και θορυβούσαν ατάκτως και εύχαρεις ίνα δείξουν ότι "Να 'τος πετιέται να 'τος πετιέται εκ του μνήματος κ.λπ."...

Δεν υπάρχουν σχόλια: