Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Από Μ. Τετράδη προς Μ. Πέμπτη

Απόγευμα Μεγάλης Τετράδης βρήκαμε την Ανοιξη αφύλακτη κι ακατάλληλοι εντελώς για προφυλάξεις, της ορμήξαμε. Συνοδεία Μπαχ, Μπάρμπερ, Χαίντελ κ.α. από το κινητό σύνδεση με το
μεγάφωνο του αυτοκινήτου, τη διασχίζαμε μέσα από δειλά χωράφια πράσινου, κατεβασμένους νερόλακκους, το ποτάμι που φούσκωσε ασυλλά﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ρονιστο μναστίο του λίινητοόγιστα τη λίμνη, το σκέλεθρο ά﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ρονιστο μναστίο του λίινητοτου εργοστασίου αμιάντου, το ορυχείο του μια λίμνη πλέον βρόχινων νερών, τους λοφίσκους με τις αποθέσεις που επανήλθαν σε τοπίο με δέντρα. Φτάσαμε στο Μοναστήρι με τη μυδραλιοφόρο Παναγία. Μέγα Ευχέλαιον όπως κάθε χρονιά. Κι ο χσκι﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽το κιαν πριν λημηου λίινητορόνος με το πέρασμά του να συστέλλεται στη μνήμη. Πότε ήταν το παρόμοιον πέρυσι, σαν χτες, σαν πριν 1 μήνα κι όχι 12; Κασκι﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽το κιαν πριν λημηου λίινητοφές κ.λπ. στο κιόσκι, η μοναχή με το τάλαντον, ο ιερομόναχος π. ΙλαΛαδωμενηυγειας των αγοημενων
 λίινητορίων με βακτηρία πλέον, 2-3 πελάτες μ' εμάς μαζί ο παπα-Αποστόλης που στη διεξαγωγή κατάπιε έναν Απόστολο (αναγνωστικά) από τους 7. Καταθέσεις δελΛαδωμενηυγειας των αγοημενων
 λίινητοτίων παρακλητικών υπέρ υγείας των αγαπημένων. Λαδωμένοι σταυρωτά στο μέτωπο και στις παλάμες επιστρέψαμε  και πάλι μέσω ανοισω﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ Παραδει- πως αυτός, ο το Ορος σε λίξεως που έδυε την Μ.Τετάρτη της.
            Την σήμερον Μ. Πέμπτη και του αγίου Ληστού. Τις προάλλες ο Γέροντας Σπυρίδων ισω﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ Παραδει- πως αυτός, ο το Ορος σε λ της σκήτης της μετανοίας μας, μικΣταφού ο﷽﷽αδεινωρίζουμε με βεβαι το Ορος σε λράς ισω﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ Παραδει- πως αυτός, ο το Ορος σε λ αγίας Αννης στο Ορος σε λόγο του στα Γρεβενά είπε – δεν το είχα σκεφτεί ούτε διαβάσει-  πως ο εν λόγω ληστής είναι ο μόνος θνητός μέχρι σήμερα για τον οποίον γνωρίζουμε με βεβαιότητα (αυτή της πίστεως έστω) πως είναι εν τω Παραδείσω, αφού ο εν τω Σταυρώ Ιησούς του είπε: σήμερον μετ ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ. Για μόνον αυτόν…

            Η εικών του «λυστή», οι κανονικοί της σήμερον γράφονται με «η», είναι από λεπτομέρεια φορητής εικόνας με τον Παράδεισοομους Λευκοπηγης, εννοειταιιστρο το Ορος σε λ και τους οικούντες εν αυτώ και η οποία βρίσκεται στο ναό του Τιμίου Προδομους Λευκοπηγης, εννοειταιιστρο το Ορος σε λρόμου Λευκοπηγής, εννοείται

                             

Δεν υπάρχουν σχόλια: