Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Μεγάλη αναγνωσιάς...

Μεγάλη Έβδομάς!
-Τα κεφάλια μέσα (ένδον δηλαδή) και σκάβε…
Μεγάλη Δευτέρα Ιωσήφ του παγκάλου και το μέγιστου βιογράφου αυτού ΤHOMAS MANN. "Ο
Ιωσήφ και οι αδελφοί αυτού") τόμοι 4 σελ. 2352 σύνολο, εκδόσεις GUTENBERG. Αυτή κι αν είναι ιστορία!
Διαβάζω στο τέλος κάθε τόμου υπογραμμίσεις: Α. σελ. 485, 18 Αυγούστου 2004, Β' σελ. 350 Θερμοπύλες - Αθήνα- Κοζάνη 17-4 2005 ώρα 5 και 21, (" …Πρέπει να γεράσεις πολύ για να μάθεις για λόγους, ισορροπίας, ότι η πλάνη και η αυταπάτη ήταν και ο πικρός σου πόνος"), Γ' σελ. 798 προς την 28η -1ου - 2006, Δ' σελ. 719 Απριλίου 2006 ("Μπορεί να ζει κανείς, μέσα σε μιαν ιστορία χωρίς να την καταλαβαίνει").

Δεν υπάρχουν σχόλια: