Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Αθωνικόν Τριόδιον

Ηγιασμένος ημίονος στην ανηφόρα της Αγίας Άννας αίρει μέρος του Σταυρού του

Α’  Στάσις. Η ζωή εν Αουντι. Στο Δερβένι έλεγχος μηχανής του. Ζητήματα εξαερώσεως του ψυκτικού υγρού μηχανής κάτι τέτοιο δηλ. αν κατάλαβα (που δεν κατάλαβα) καλά.


Β’  Στάσις.  Αξιοι εστί οδηγός και συνοδηγός. Πείθεσθαι μεν τοις ηγουμένοις αλλά όχι και τοις λαγοκοιμωμένοις ώρα 3η πρωινή. Ως εκ τούτου ο πολύπειρος οδα ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽α τοπ τις τεαστιες ενδειξες προς Σταυρε οδγις αλλαηγός προσπέρασε τη στροφή Ασπροβάλτας με τις τεράστιες υποδείξεις προς Σταυρό κι Αγιον α ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽α τοπ τις τεαστιες ενδειξες προς Σταυρε οδγις αλλαΌρος. Οταν τα τοπία άρχισαν να φαίνονται άγνωστα  μας έζωσαν φίδια. Λ Ψχνουε τα ονοματα μας στον αταλαογο των διαμονητιωνΓιαν Αννα προς το ομουμωολΙμανι.ίγα χιλ. πριν την Καβάλα η στροφή των ηττημένων προσκυνητών. Αυτό δεν το είπαμε από ντροπή πουθενά στην urbi αλλά προς δημόσιαν χλεύη εδώ, δηλ. σ’ όλη την orbi…
Γ’  Στάσις Ουρανούπολις. Αι γενεαί πάσαι ώρα 6ην και πρωινή επιβιβάζονται στην «Αγία Αννα» προς το ομώνυμο αγιορείτικο λιμάνι. Ψάχνουμε τα ονόματα στον κατάλογο των εκδοθέντων διαμονητηρίων . Απόντες! ναιαι ﷽﷽﷽﷽ηγπτ. Επικοινωναογο των διαμονητιωνΓιαν Αννα προς το ομουμωολΙμανι.Πανικός στον κύβο, και το καράβι (όχι το λιμάνι) φεύγει σε 5’. Επικοινωνίες με παναιαι ﷽﷽﷽﷽ηγπτ. Επικοινωναογο των διαμονητιωνΓιαν Αννα προς το ομουμωολΙμανι.τέρα Ευθύμιο Μικραγιαννανίτη. Ελυσε το θέμα λες και ήταν ο υφυπουργός συγκοινωνιών... «Ούτε για τον πρωθυπουργό (τον κ. Σαμαρά δηλαδή) δεν θα γινόταν αυτό αλλά εσείς είχατε άγιο». Το ημερολόγιο έγραφε  και «Παναγή Μπασιά εκ Ληξουρίου» όστις «...Λόγω της διαδοθείσης φήμης εκ των πολλών θαυμάτων (εμφανώς κεκοσμημένος προφητικώ του Πνεύματος χαρίσματι), αποφεύγων το φοβερό ύφαλο της πνευματικής ζωής, τον επάρατον εγωισμόν, καταφεύγει εις την γνωστήν μέθοδον μεγάλων ασκητών να προσποιείται τον τρελλόν και έτσι συγκαταριθμείται εις την χορείαν των δια Χριστόν σαλών αγίων…”

Δεν υπάρχουν σχόλια: