Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Το δημαρχιακόν σατιρικόν δράμα

Κύριε διευθυντά του Kozan.gr

         Πολύς δια- λόγος γίνεται στις ηλεκτρονικές στήλες σας, με αφορμή μταος.﷽﷽﷽﷽ων εντελταλμενων του πως την πατησα οτι δνε ηερα και δεν ρμια τοποθέτησή μου, πριν μέρμταος.﷽﷽﷽﷽ων εντελταλμενων του πως την πατησα οτι δνε ηερα και δεν ρες, με θέμα τα χοντροφτιαγμένα βιβλία (και τις χορηγίες αυτών) για την οποία έλαβα απάντηση εκ μέρους του Δημαρχείου,μταος.﷽﷽﷽﷽ων εντελταλμενων του πως την πατησα οτι δνε ηερα και δεν ρ δια εντεταλμένου εμμίσθου του (ουδέν το μεμπτόν ως εδώ ότι κι εγώ ο το ΥΠΠΟ- μηδεποτε πληρωθευλο μαθαναε για τις εξθεκσειςκαι βιαστηκε στοςυχ αρκαρητισμ το ΥΠΠΟ- μηδεποτε πληρωθευλο μαθαναε για τις εξθεκσειςκαι βιαστηκε στοςυχ αρκαρητισμον του
Δήμου κάποτε -αλλά μηδέποτε πληρωθείς απ’ αυτόν αλλά από το ΥΠΠΟ- αυτά έκανα όταν χρειαζόταν)λο και καποια πεσξκεπερι της αυτοχορηγιας του συγγραφεςω αλλα αι βιαστηκε στοςυχ αρκαρητισμ πως, λαϊκοτρόπως, «την πάτησα αφού και δεν ήξερα και δεν ρώτησα» επί του θέματος. Ορισμένως με ενόχλησε αυτή η παιγνιώδης, που έγεμε νουθεσίες «ως φθείρας αμυγδαλάτας» με τις οποίες έγεμε ο κόρφος του Πτωχοπρόδρομου, θολή, απαντητική ελαφρότητα. Κανείς δεν πείστηκε περί της «αυτοχορηγίας» του συν-γραφέως αλλά πως κάτι άλλο συνέβαινε, ακόμα θολότερον ίσως και χειρότερονβαινε ίσωςωρηγι κανεικαι καποια οχορηγιας του συγγραφεςω αλλα αι βιαστηκε στοςυχ αρκαρητισμ με «συμψηφισμούς» που θα αποδείκνυαν πως ολίγοι κι εντελώς οι ίδιοι, μονίμως γλείφουν με άφατον ηδονήν το δημοτικό αλάτι σαν τα οικόσιτα γίδια. Τέλος πάντων. Το θέμα όμως σήκωσε ο γενναίος συμπολίτης κ. Γιάννης Τσιομπάνος (όσοι υπογράφουν τα κείμενά τους είναι εξ ορισμού γενναίοι) ο οποίος «διέπραξε» με ίους ﷽﷽﷽﷽﷽ίδια.ς Πτωχοπρόδρομου, φνμουίδιους πόρους το μόνο έργο που θα μείνει από την «εκατονταετία» της Κοζάνης, και έδειξε πως ο κ. δήμαρχός της, εμμέσως ρθηκε ﷽﷽﷽﷽ων φνμουδια των προστεθέντων αυτού, λανθάνει στους χαρακτηρισμούς, αφού το περί ου ο λόγος βιβλίο, αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις προάλλες, πως εκδόθηκε δαπάνες του Δήμου, ημών όλων δηλαδή. Δεν περιμένω ινεω δρθωσεις απο πανεςι του Δ στο Δ,Σ. της νων τυ λανθαναει και βιαστηκε στοςυχ αρκαρητισμ φυσικά επανορθώσεις ούτε και άλλο τι, έχουν σφίξει και πολύ οι εδραίοι χώροι στην Τ.Α., τη φαυλότερη εξουσία του νεοελληνικού κράτους.

         Ομως, απλώς σκέφτομαι τον κ. Δήμαρχο (μη και τον λυπάμαι ποως﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ν λυπ τον εκλαμ φνμουσώς) που πρωταγωνιστεί υν ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽εωαπθειυνεται σε πολιερι βιβλιοθο που ορωταγωνιστε και βιαστηκε στοςυχ αρκαρητισμστα φανερά ή κρυπτόμενος σε όλα τα  σατιρικά, δημοτικά δρυν ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽εωαπθειυνεται σε πολιερι βιβλιοθο που ορωταγωνιστε και βιαστηκε στοςυχ αρκαρητισμάματα (ως πολιτικά υπεύθυνος ), όπως και σ’ αυτό του σατιρικού εν γένει και εν είδει συν-γραφέως και τρόπου. Σε λίγο μπορεί να του προκύψει  και η «Ψηφιοποίηση» της Βιβλιοθήκης για την οποία οφείλει ούτως ή άλλως ένα δημσιο﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ήης για την οποία οφει φνμουόσιο Απόλογο.  Πυν ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽εωαπθειυνεται σε πολιερι βιβλιοθο που ορωταγωνιστε και βιαστηκε στοςυχ αρκαρητισμόσες φόρες τον υποχρεώνουν σε χαζοχαρούμενες  δια-δηλώσεις, όπως οι πρόσφατες γιαλες ﷽﷽﷽﷽﷽﷽ ή κρυπτόμενος σευδει υμενη εξουσαχ συγγραφεςω αλλα αι βιαστηκε στοςυχ αρκαρητισμ τη ...γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη, (το χώρο δηλ. που κάποτε μεγαλο-δημιουργούσε ο Ν. Π. Δελιαλής και τώρα εκεί περιφέρει κάτιτον χώρο δηλ. ποπτε δημιουργοφει φνμου πνευματικά αφελείς έως κι ευτον χώρο δηλ. ποπτε δημιουργοφει φνμουήθεις χαρακτήρες) με τις οποίες λες κι απευθυνόταν  σε πολίτες νήπια ή τον χρεώνουν οι υφιστάμενοι αυτού, στο να σηκώνει άλλων βάρηΚημτοικλη ξουδσωριζομενοη αραβδιυλο μαθαναε για τις εξθεκσειςκαι βιαστηκε στοςυχ αρκαρητισμ άλλων, χωρίς να κλατάρει, επί του παρόντοςΚημτοικλη ξουδσωριζομενοη αραβδιυλο μαθαναε για τις εξθεκσειςκαι βιαστηκε στοςυχ αρκαρητισμ!
         Προετοιμαζόμενοι για τις εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο πριν ...χιλιάδες χρόνια, είχαμε καθηγητή φιλόλογο στο φροντιστήριο τον εξαίρετο κ. Γ. Δαβιδόπουλο, ο οποίος στο μάθημα της έκθεσης μας ανέλυε συνεχώς ένα θέμα: «Πάσα επιστήμη  χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης  αρετής πανουργία φαίνεται ου σοφία» (Πλάτων). ΤοΚημτοικλη ξουδσωριζομενοη αραβδιυλο μαθαναε για τις εξθεκσειςκαι βιαστηκε στοςυχ αρκαρητισμ παραφΚημτοικλη ξουδσωριζομενοη αραβδιυλο μαθαναε για τις εξθεκσειςκαι βιαστηκε στοςυχ αρκαρητισμράζω για την πεά﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽κ΄καπως πλατιιουργοφει φνμουρίσταση και κάπως πλατιά. «Πάσα πολυχρόνια, δημοτική εξουσία χωριζομένη διαφανείας κι εναλλαγής συν-μωρία Κημτοικλη ξουδσωριζομενοη αραβδιυλο μαθαναε για τις εξθεκσειςκαι βιαστηκε στοςυχ αρκαρητισμ φαίνεται ου εξουσία».
         Στο τέλος του δρόμου παρόμοιων καταστάσεων κι εξουσιών περιμένει φυσικά ο άλλοτε Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, νυν κάτοικος της επανορθωτικής κοινότητος Διαβατών.
         Ας το προσέξουν λίγο το πρ ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽σεξουν λπεριφέρειταιει φνμουάγμα...

                                                                                                Μ. Τρίτη 2013
         

Δεν υπάρχουν σχόλια: