Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Η επί γονάτων δημιουργική γραφή κ.λπ.

Στη Γαλλία θέλοντας να πούνε για κάποιον ότι απέτυχε εντελώς στη ζωή του λένε πως: «Τίποτε δεν κατάφερε στη ζωή ούτε ακαδημαϊκός δεν μπόρεσε να γίνει». Βλέποντας τις ατομικές ή συλλογικές Σχολές «Δημιουργικής γραφής κ.λπ» να πολλαπλασιάζονται ως αμανίτες στην ελληνική επικράτεια (ότι ακράτεια δημιουργικού συγγραφικού λόγου συνέχει πλείστους όσους νεοέλληνες και νεοελληνίδες) τοιουτοτρόπως αποτυχημένοι αισθανόμεθα κι ημείς αφού όχι σχολή δημιουργικής σχολής δεν δημιουργήσαμε αλλά ούτε καν δημιουργικής αντιγραφής αν κι αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη τέχνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: