Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

"Πολλή χαρά επήρε" και με το δίκιο του

"πολλή χαράν επήρα" γράφει ο Αντ. Παπαβασιλείου, της σοβαροτάτης εβδομαδιαίας εφημερίδος Γρεβενών "Χρονικά Δυτικής Μακεδονίας", διότι το ένα από τα 3 σωζόμενα αντίτυπα της πρώτης έκδοσης του "Ερωτόκριτου" (1713) αφίχθη στη Βιβλιοθήκη Γρεβενών, δωρεά του κ. Σοφοκλή Κυπριτζή. Το αντίτυπο φυλάσσεται με ειδική φρουρά σε Τράπεζα και δεν κινδυνεύει στα σίγουρα από κουρέματα. Ο Ερωτόκριτος, αργότερα και σε ειδική τελετή θα ανακηρυχτεί επίτιμος δημότης Γρεβενών. Ίσως είναι το σημαντικότερον πρόσωπο της ιστορίας της πόλεως που την επισκέπτεται και παραμένει σ' αυτήν την άλλοτε πρωτεύουσα των μανιταριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: