Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Σ' αναζητώ στη Θεσ-Σαλονίκη συγκεχυμένως

Κάτι το εξαιρετικό στον ΟΤΕ Θεσ/νίκης με 4 έργα του Κώστα Ντιό

Δεν υπάρχουν σχόλια: