Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Εκλεισε ο φράχτης. Το κόκαλα μέσα...

 
Τους θεωρούσα ακαλλιέργητους κι όμως μου βούλωσαν στο στόμα
αν και πολ(λ)ύ(οι) θα επιθυμούσαν να μου βουλώσουνε το όμμα.
Ακόμα και στους άξεστους μπορείς να βρεις χώμα καλλιεργήσιμον!
- Την ποίηση ή στην πίεση υπάκουσαν εν τέλει. Συζητήσιμον...

Δεν υπάρχουν σχόλια: