Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Μη έχοντες...


Μη έχοντες καμίαν γείτονα ακτήν το τριήμερον να πάμε
στην ΑΚΤΗ Κύπρου αφιέρωμα στο Β. Μουστάκη βουτάμε

Δεν υπάρχουν σχόλια: