Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Δια πάσαν χρήσιν

 Εχω δεκάδες χαρτοκόφτες δώρα απ' όλου του κόσμου τα μέρη
αλλά μόνον ετούτος το φέρνει προς του Ν. Καββαδία το μαχαίρι
(μην είν' απ' τ' Αλγέρι;)

Δεν υπάρχουν σχόλια: