Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Ψυχ....

  Ψυχ(ρ)οσάββατον της Πεντηκοστής...
(Του Τ. Κ. Παπατσώνη)

Δεν υπάρχουν σχόλια: