Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

ΠαραΚαβαφικόν

Περιχαρείς οι παρά 1 (ένας) 154
(όσα τα σονέτα του Σαίξπηρ
κι ο εγκεκριμένος υπό Γ.Π. Σ Κ. Π. Καβάφης)
στο βουλευτήριον όπου εψήφισαν τα μέτρα
κατά του λαού τους.
Οτι εξασφάλισαν, λέει, ακώλυτον πρόσβασιν
με τις καραβάνες τους στο δημόσιον Πρυτανείον
για άλλους δυο χρόνους.
Είχαν καιρόν για να χαρούν εισέτι...

Τώρα στις Pώμες τους θα επιστρέψουν κουρασμένοι λίγο,
αλλά εξαίσια κουρασμένοι από το ταξείδι αυτό,
που ήταν όλο μέρες απολαύσεως —
στα θέατρα, στους κήπους, στα γυμνάσια ...
Των πόλεων της Aθήνας εσπέρες ...
A των γυμνών σωμάτων η ηδονή προ πάντων ...
Ακουγε ο Θεός τα σχέδια τους
Κι εγελούσε για το τι τους περιμένει ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: