Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Κολλυβάδες εν γένει

Εις το «Τσάι και συμπάθεια», της κυρ’ Ζώγιας Θεσ’ άλλο νίκης όπου τη βγάλαμε με ένα ποω του﷽﷽﷽﷽﷽ιερωμενη εις Αυτν (4 Μολλυβαδες σσυμαπθτήρι νερό την ημέρα  της «Ανάμνησις του θαύματος των Κολλύβων» (4 Μαρω του﷽﷽﷽﷽﷽ιερωμενη εις Αυτν (4 Μολλυβαδες σσυμαπθτίου) αναλύοντες κι αναλισκόμενοι τον Αλεξ. Ππδ. συμπαθούντα τους Κολλυβάδες εκείνου του καιρού. Νύχτα αφιερωμένη εις Αυτόν λόγω γενεθλίων του (4-3-1851)
         Αρα:
 Να ζήσεις κυρ’ Αλέξανδρε (Τριανταφύλλου*)
και χ:Αρρα﷽﷽﷽﷽﷽υαλρθανταφΝυαφιερωμεπαολλυβαδες σσυμαπθρόνια  πολλά                             
Μεγάλος να γίνεις :Αρρα﷽﷽﷽﷽﷽υαλρθανταφΝυαφιερωμεπαολλυβαδες σσυμαπθμε άσπρα μυαλά


* Ο έχων την επιμέλεια του διαπρέ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ην επιμελεια του διαπρολλυβαδες σσυμαπθάγματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: