Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Η χειρ χωρίς πιστόλι

Τις προάλλες αφίχθη εκ της Μονής Καλαβρύτων στην πόλη μας λείψανον ιερόν, ήγουν τμήμα εκ της δεξιάς χειρός (ον. η χείρ) του αγίου Χαραλάμπους δια προσκύνησιν από το πιστόν ακροατήριον. Επειδή όμως σ’ εκείνη την περιοχή της Πελοποννήσου το ισοζύγιον λειψάνων θα ήτο ελλιποβαρές για λίγο, έστω, στο μουσείον του αγίου Νικολάου Μπελόγιαννη στην Αμαλιάδα αφίχθη το όπλον Του (περίστροφον και χειρόκτια) δια την προσκύνησίν τους από τα αντίστοιχα ακροατήρια των πιστών του.
Ετσι μπορούμε να παραφράζουμε τον Ιωάννη Κονδυλάκη τον «Επικήδειον» του.
«Ιδου εν ακόμα λείψανον του ιερού ημών και υμών αγώνα
όπου κάθε βόλι του σε σώματα μοναρχοφασιστών λίαν επόνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: