Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Των 40ντα

Των Τεσσαράκοντα μαρτύρων (῾τεσσαράκοντα συντριβέντες τα σκέλη῾) σήμερα. Οταν το σχεδίαζα πριν ...δεκάδες χρόνια αυτούς είχα κατά νουν παρότι ο αριθμός τους στο σχέδιο είναι πολύ μικρότερος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: