Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Αντισολωμικόν


Τα σπλάχνα μου όταν δουν
αυτή τη ανώνυμη θάλασσα
και το σοκάκι - Οδός Αιγύπτου-
ησυχάζουν...

Δεν υπάρχουν σχόλια: