Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Εις την Προβατικήν κολυμβήθρα

ΚΥΡΙΑΚΗ του Παραλύτου κι ο Κύριος είπε προς τον επί 38 χρόνια κείμενον χαμαί και μη έχοντα άνθρωπον (μέσον δηλονότι): «Αρον τον κράββατόν σου και περιπάτει», εις δε τον για Πρώτη Δεύτερη φόρα αυταπατόμενον είπε: «Αρον το αγράβατόν σου πλήθος και άγε αυτό εις την Προβατικήν Κολυμβήθρα της Βηθεσδά δια τα περαιτέρω...»

Δεν υπάρχουν σχόλια: