Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

"Των κορυφαίων Πέτρου και Παύλου …" σήμερα


...Τότες του λέγει· μη αναμένεις χρήμα· ουδέ οβολόν, άμοιρε, 
θάχεις από μένανε αδελφέ…
                                              Τ. Κ. Παπατσώνης

Μόνον την αξιοπρέπεια ενώπιον του ATM και των 60 ευρώ έχω να σου δώσω...

Δεν υπάρχουν σχόλια: