Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Αδημονώ...
- Αδημονώ να δω ένα φίδι, είπε ο μικρός
- Ησύχασε Μ. μην εμφανιστεί κανένα και δεν ξέρουμε κατά που να κάμουμε...
  Αρκέστηκε στην οικογένεια χελωνών

Δεν υπάρχουν σχόλια: