Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Απόδοση της Εορτής


Χοντρά ποδοβολητά από βροντές καθίσαν
πάνω στη στέγη μας όρθρου βαθέως
μιαν αίσθηση κοσμοαναταραχής αφήσαν.
Απόδοση της Εορτής καιρός λίαν ωραίος...

Δεν υπάρχουν σχόλια: