Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Σαν πολύ προχωρημένο...


το εξώφυλλον της νέας "Π" τχ.1 75 που εποίησεν ο Σωτήριος Σιουτζιούκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: