Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Τύρβη (γεν. τύρβεως) τχ.3ον


Αφίχθη το νέον (3ον) τχ, του περιοδικού "Τύρβη" (γεν. Τύρβεως) που εκδίδει ο έξοχος εκδότης των "Χρονικών Δ. Μακεδονίας" Αντ. Παπαβασιλείου με λίαν ενδιαφέρουσα ύλη. Γράφουν οι: Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλος, Β. Π. Καραγιάννης, Αντ. Παπαβασιλείου. Το τχ. θα διανέμεται δωρεάν σε όσους ευρεθούν να κάθονται σήμερα ώρα 4-5 στις "καρέγλες" ή γύρωθεν του περιπτέρου 13 της Αίθουσας θεματικής έκθεσης "Ευρώπη: ταυτότητα κι ετερότητα" της 11ης Διεθνούς Έκθεσης βιβλίου Θεσσαλονίκης, ένθα το πολιτικοπνευματικό σχήμα "Παρέμβαση-Νέες Δυνάμεις" θα κατέλθει και θα διεξέλθει το θέμα:
"Πρώιμες μεταφραστικές ενασχολήσεις (1818) και πρώιμοι μεταφραστές (2014) Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας εκ Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης δηλαδή".
Εισηγείται Μάριος - Κυπαρίσσης Μώρος φιλόλογος
Συντονίζει και διαβάζει Δήμητρα Καραγιάννη φιλόλογος
Μεταφράζει Ευαγγελία Καρδάση μαθήτρια

Δεν υπάρχουν σχόλια: