Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Η Αθήνα κι η Ανθήνα“Αι Αθήναι ως ανατολική πόλις”

Δεν έχω δόξα. Είν’ ήσυχα τα έργα που έχω πράξει.
Άκουσα τη γλυκιά βροχή, τη δύση έχω κοιτάξει,
έδωκα στα παιδιά χαρές, σε σκύλους λίγο χάδι,
ζευγάδες καλησπέρισα που γύριζαν το βράδυ.
                           Λ. Πορφύρα “Η προσευχή του ταπεινού”

“Αι Αθήναι ως ευρωπαϊκή πόλις”

Δεν έχω μόνον λόξα τ’ έδειξα άλλωστε στην πράξη
Ακουσα άγρια βροχή νύχτα σε μιας ανάσας ταξιδάκι
Ανοιξα 4 εκκλησιές, με μεθυσμένους αλλά με τάξη
κι άστεγους καλημέρισα που κοιμόταν στο παγκάκι
                           Β.Π.Κ. Η προσοχή του πρωινού

Δεν υπάρχουν σχόλια: