Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Έναρξη

‘Ετσι ναι, ημίφως, ελάχιστος κόσμος αλλά με πίστη, την ψαλτική ακαλαισθησία, στο αποκορύφωμά της, αλλά με ευλάβεια και τα κεριά να σβήνουν μόνα τους πάνω στην άμμο
στα μανουάλια κι όχι με την επέμβαση των αγίων κανδηλαναπτών οι οποίοι ούτε στο 1/3 τους δε τ’ αφήνουν να κάψουν. Μ. Δευτέρα Ιωσήφ του Παγκάλου κι όποιος διάβασε του TOMAS MANN το «Ο Ιωσήφ και οι αδελφοί αυτού», αυτό το μυθιστόρημα ποταμός (κι όχι σαν κάτι απολίτικα ποτάμια που μας προέκυψαν στην πολιτική πιάτσα) τ. 4 σελ. 2352 - GUTENBERG-ORBIS LITERAE-EDITIO MINOR μφρ. Λευτέρης Αναγνώστου) αυτός «μπορεί να ζει μέσα σε μιαν ιστορία χωρίς να την καταλαβαίνει" (Τ.Μ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: