Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Τα παράλληλα ξίφη των τιμωρών

"Τω αυτώ μηνί ς', (σήμερα δηλαδή) μνήμη του εν Κολασσαίς της Φρυγίας γενομένου θαύματος παρά του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ " και παραθέτω εικόνες δύο του, η μια κατά την ορθόδοξον μεταβυζαντινήν τεχνικήν λαϊκού ζωγράφου συντεθείσα, η δεύτερη από γνωστό δυτικόν ζωγράφο. Συγκρίσεις δεν χρειάζονται. Η πρώτη είναι στο ναό του Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγής

Δεν υπάρχουν σχόλια: