Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Στοιχεία βιογραφικού 
Το προσπάθησε στη ζωγραφική μάλιστα δ’ αλληλογραφίας
ως και την «Εντύπωση» του Μονέ αντέγραψε δωδεκαετής
όμως ακολούθως μπερδεύτηκε στας ρύμας της πεζογραφίας
Επιτυχών μόνο εθεωρήθην στην Παρέμβαση σελιδο-ποιητής.


Δεν υπάρχουν σχόλια: